GOSÉ POSTHUMUS

Gebiedsgericht ontwikkelen
Grote transities als onderwijs en sport
Gemeente en corporaties

Als proces- en interimmanager met een bedrijfskundige achtergrond en ervaring bij corporaties, werk ik -als partner bij Rizoem- vooral op het snijvlak van het ruimtelijke en sociale domein. Complexe opgaven waarbij ik samen met bewoners en gebruikers toewerk naar een resultaat waar alle belanghebbenden een goed gevoel over hebben. Dat is voor mij een effectief resultaat: plekken creëren waar mensen graag willen zijn.