Ons portfolio / Tot in de kleinste kern, de grootste gemeente van Nederland!

Tot in de kleinste kern, de grootste gemeente van Nederland!

Gezamenlijk gedragen eenduidig gemeentelijk beleid kan dorpshuizen en wijkcentra in hun kracht zetten ten behoeve van de leefbaarheid. Gemeente Súdwest-Fryslân is na gemeentelijke herindeling inmiddels de grootste gemeente van Nederland. Uitdaging bij zo’n gemeentelijke herindeling is om het beleid -dat de verschillende gemeenten altijd op hun eigen manier invulden- op één lijn te krijgen. En die uitdaging geldt ook voor het beleid rond de 65 dorpshuizen die Súdwest Fryslân rijk is. Een uitdaging die Rizoem niet laat liggen natuurlijk!

"De dorpshuizen en wijkcentra hebben een belangrijke maatschappelijke waarde die de bewoners niet zomaar verloren willen laten gaan. Met de nodige ervaring met het verenigen van wensen, verwachtingen én budget."

Onderzoek

Súdwest Fryslân is een kleurrijk gebied tussen Sneek, Stavoren en de Afsluitdijk. Uniek door het groene landschap en het mooie water. Er wonen meer dan 89.000 ‘fiere Friezen’, verdeeld over 89 kernen. Grote én kleine kernen waarin dorpshuizen en wijkcentra ieder op hun eigen manier een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Om zicht te krijgen op die bijdrage én daar een toepasbaar beleid op te kunnen maken, is onderzoek nodig. Onderzoek waarvoor Enneüs (onderzoek- en adviesbureau) de opdracht kreeg.

Samenwerking

Enneüs wist echter al snel de gang naar Rizoem te maken, alwaar ze Alexander Wenker vroegen het onderzoek naar de dorpshuizen te coördineren. Alexander heeft inmiddels de nodige ervaring met het verenigen van wensen, verwachtingen én budget; ‘de juiste man op de juiste plek’ dus. Samen met de mensen van Enneüs en Adviesbureau Smeets brengt Alexander nu de stand van zaken rond de 65 dorpshuizen en wijkcentra in beeld.

Maatschappelijke waarde

Inmiddels hebben de besturen van alle buurthuizen een vragenlijst ingevuld: hoe zien de besturen eruit, wat doen de vrijwilligers, zijn er voldoende activiteiten, wat is hun daadkracht, en ga zo maar door. Vragen die een eerste inzicht geven in de stand van zaken. Daarnaast wordt in kaart gebracht hoe het vastgoed erbij staat. Verder worden er gesprekken gevoerd met buurthuizen en gemeente: wat te doen met het achterstallig onderhoud, zodat de maatschappelijke waarde van de buurthuizen niet verloren gaat?

Conclusie?

Het onderzoek is nog in volle gang, dus de conclusie kan hier nog niet gegeven worden.  Eén ding is inmiddels duidelijk: “De dorpshuizen en wijkcentra hebben een belangrijke maatschappelijke waarde die de bewoners niet zomaar verloren willen laten gaan”, aldus Alexander.

Deel