Nieuws / 65 ‘mienskip’ op één lijn te krijgen

65 ‘mienskip’ op één lijn te krijgen

Gemeente Súdwest-Fryslân is na de gemeentelijke herindeling de grootste gemeente van Nederland geworden. We gingen de uitdaging aan om het beleid van alle 65 ‘mienskip’ op één lijn te krijgen. Samen met onderzoeks- en adviesbureau Enneüs verkende Alexander Wenker de organisatie van alle dorpshuizen, wijkgebouwen en multifunctionele centra binnen de nieuwe gemeentegrenzen. Met enquêtes en interviews onder bestuurders van deze ontmoetingsplaatsen hebben zij het sociale domein onderzocht, in combinatie met de staat van het vastgoed. Een van de hoopgevende uitkomsten: ‘mienskip’ is de levensader van dorp en wijk. De resultaten zijn onlangs gepresenteerd en de Leeuwarder Courant vat het in enkele woorden treffend samen. Meer weten? Lees dan verder…