Nieuws / Belevingsonderzoek Centrum Zeist

Belevingsonderzoek Centrum Zeist

In 2015 heeft de gemeente Zeist de centrumvisie ‘Beleef Zeist – Groen, Gezond en Gastvrij’ vastgesteld, zodat het centrum van Zeist ook in de toekomst een aantrekkelijk winkelgebied blijft. Halverwege 2019 was een groot aantal maatregelen uit de centrumvisie uitgevoerd. Tijd dus voor een eerste evaluatie. Rizoem werd gevraagd om als ‘sparringpartner’ mee te denken tijdens het evaluatietraject.

Sparringpartner

De gemeente Zeist vroeg Onderzoeks- en Adviesbureau Enneüs om een belevingsonderzoek te verrichten. Omdat de gemeente haast wilde maken, leek het Enneüs verstandig om Rizoem erbij te halen; in alle haast kun je immers makkelijk wat over het hoofd zien. Gelukkig heeft Alexander Wenker, die wel vaker met Enneüs samenwerkt, met verve zijn rol vervuld: “Ik was meelezer en sparringpartner. In die rol vergeleek ik dit onderzoek met onderzoeken van andere gemeenten en kon ik de nodige tips en trucs geven.”

Het onderzoek

Enneüs heeft verschillende methodieken gebruikt om zo snel mogelijk zo veel mogelijk bruikbare informatie boven tafel te krijgen van verschillende doelgroepen: deskresearch, enquêtes, online en op straat, een online burgerpanel, et cetera. De doelgroep bestond uit burgers, ondernemers en vastgoedeigenaren, zowel binnen als buiten Zeist. “Enneüs heeft in de beschikbare tijd veel informatie kunnen inwinnen”, vindt Alexander. Ondanks de vaart die achter het onderzoek moest worden gezet – en mede dankzij de kritische blik van Alexander – heeft dit een onderzoeksrapportage opgeleverd waar de gemeente heel tevreden over is.

De resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Zeist op de goede weg is, maar dat er ook nog veel ‘werk aan de winkel’ is. Alexander hierover: “De uitvoering van de centrumvisie tot nu toe heeft op de verschillende kernwaarden (groen, gastvrij, gezellig, gezond en geschiedenis) al heel positief gescoord, maar helaas nog niet bij alle doelgroepen. Vooral op de afwikkeling van het autoverkeer en de bereikbaarheid van het centrum zijn de ondernemers erg kritisch.

Daarentegen zijn er voldoende parkeerplaatsen, is er een gevarieerd winkelaanbod en is het centrum per fiets goed bereikbaar. Een heel groot pluspunt van Zeist is dat het in een prachtige omgeving ligt met veel natuurwaarden en toeristische trekpleisters.”

Positief

Het college van burgemeester en wethouders is tevreden met het rapport en ziet het als aanmoediging voor de verdere doorontwikkeling van het centrum. Alexander is ook positief; met name over de samenwerking met de ambtenaren: “We hebben onder grote tijdsdruk moeten presteren. Dankzij de medewerking van de ambtenaren is dat gelukt; er werd snel geschakeld en aan alle kanten met ons meegedacht.”