Rizoem Medewerker Dick

DICK JANSSEN

Energietransitie
Vastgoed en volkshuisvesting
Financiering en businesscases
Regisseur gebiedsgericht ontwikkelen
Herbestemming en beheer monumenten

Ooit begonnen als constructeur, ben ik -via verschillende functies bij bouwbedrijven en woningcorporaties- nu partner bij Rizoem. Mijn vertrekpunt bij íedere opdracht is het verbinden van mensen, ideeën, ambities, gebouwen en geld. Mét elkaar krijg je de mooiste dingen vóór elkaar. Samen de wereld een beetje mooier maken, voor nu én voor toekomstige generaties. Ik word er blij van als ik daar een steentje aan kan bijdragen.