Rizoem medewerker Mehdi

MEHDI BULTHUIS

Al in een vroeg stadium ontdekte ik dat gebieds- en projectontwikkeling een passie van mij is. Het creëren van omgevingen waar met plezier wordt geleefd, daar word ik blij van! Het vertalen van ideeën en ambities naar daadwerkelijke gebouwen waarbij bewoners als eindgebruiker centraal staan.

 

Bij Rizoem kun je mij tegenkomen als ontwikkelaar en projectleider waarin ik werk aan het realiseren van projecten met het bijbehorende project- en procesmanagement. Mijn betrokkenheid start dan ook al bij de eerste uitwerking van het plan en loopt door tot de uiteindelijke oplevering. In dit gehele traject worden geld, gebouwen en mensen met elkaar verbonden.

 

Een belangrijke opgave waar ik mij bij Rizoem mee zal bezighouden is de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied. Met mijn kennis en al opgedane ervaring binnen de ruimtelijke ordening en het vastgoed probeer ik een steentje bij te dragen aan deze opgave.