Nieuws / Meerhoven, een kort statement

Meerhoven, een kort statement

Sinds een paar weken maken we bij Rizoem mee wat het betekent als de media over je bericht op een manier die ons geen recht doet. Wij hebben het gevoel iets te moeten verdedigen, verantwoorden, maar aangezien we geen idee hebben wat we dan fout gedaan hebben, is dat lastig.

De artikelen die verschenen zijn over Rizoem in het Dagblad van het Noorden, doen dan ook geen recht aan de waarheid. Het zijn bijzonder tendentieus artikelen en bevatten de nodige insinuaties over hoe zowel Rizoem als Dick Janssen en Robert Kuiper met Meerhoven ten onrechte zijn bevoordeeld door de gemeente Groningen en dat wij alleen uit zouden zijn op het maken van eigen winst. We hebben uiteraard vanuit onze kant alle vragen van het Dagblad van het Noorden hierover beantwoord en uitleg gegeven hoe het project Meerhoven in de bouwcrisis 2014-2018 tot stand kwam. Daar zien we echter niets van terug. Het dagblad had zijn interpretatie van de feiten en daarmee de artikelen blijkbaar al klaar.

Ten slotte willen we nog zeggen dat deze artikelen een grote impact hebben op ons. We werken met Rizoem samen en met plezier aan mooie en uitdagende opgaven. We doen dit in verbinding. Een werkwijze die ons typeert en wat in de artikelen inzake Meerhoven helaas in twijfel wordt getrokken. En dat raakt ons!

We hebben gemeend een kort zakelijk statement op onze website te plaatsen. Als jullie vragen hebben schroom dan alsjeblieft niet om contact met Dick of Robert op te nemen.

STATEMENT

Wij hebben het Dagblad van het Noorden dringend verzocht om onderstaand weerwoord integraal bij het onlangs verschenen artikel op 13 januari 2024 over de ontwikkeling Meerhoven op te nemen, dit is helaas niet gebeurd.

Op verzoek en met instemming van de gemeente Groningen heeft Rizoem 18 sociale huurwoningen in Meerhoven gebouwd en opgeleverd. Deze woningen worden nog steeds bewoond conform de eisen die daaraan door de Gemeente zijn gesteld. Met dit project heeft Rizoem bijgedragen aan de maatschappelijke doelstelling van de Gemeente om 10% van de huurwoningen in Meerstad sociaal te laten zijn, in een tijd dat geen enkele partij dat op zich wilde nemen. Om deze reden heeft de Gemeente de lening aan Rizoem verstrekt. Rizoem betwist met klem dat zij door de Gemeente zouden zijn bevoordeeld en dat zij met dit project uit was op het maken van eigen winsten. Er is op dit project geen winst gemaakt en ook de lening aan de Gemeente wordt zo spoedig mogelijk volledig terugbetaald.”

Er zijn door het CDA raadsvragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving in Dagblad van het Noorden. Voor vragen en antwoorden: klik hier Beantwoording gemeente raadsvragen realisatie Meerhoven.