Ons portfolio / Aanpassen of nieuw bouwen?

Aanpassen of nieuw bouwen?

Vastgoed aanpassen aan de huidige tijd: hoe rendabel is het nog om te investeren in de bestaande stenen? De economie zit mee en tijd is geld. Voor Woonmensen Apeldoorn hét moment om te gaan versnellen in de verduurzaming van het woningbestand. Rizoem geeft graag gas voor een duurzame versnelling….

"Snel handelen nu het economisch tij meezit, levert voor alle partijen voordeel op"

Versnelling

In december 2017 is het besluit genomen om 43 piramidewoningen aan de Dovenetel in Apeldoorn te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Daarna is onder leiding van Rizoem een versnelling gemaakt in de planvorming naar de uitvoering.

Alles tegelijk?

In korte tijd is een analyse gemaakt en een plan van aanpak mét een kostenraming waarin alle mogelijkheden zijn afgewogen en een programma van eisen. Op basis daarvan is de beoogde aannemer geselecteerd en zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking en gestandhouding van de prijzen tot en met de gunning. Verder is er met de gemeente tijdens de planvorming een passende stedenbouwkundige opzet uitgewerkt en vraagt de gemeente inmiddels om ondertekening van de anterieure overeenkomst (fase 1). Daarnaast is met bewoners het gesprek in gang gezet over de nieuwe opzet van de wijk.

Voordeel voor alle partijen

Hoewel het er op lijkt alsof zomaar alles in gang gezet wordt, zit er wel degelijk een strategie achter. Inmiddels heeft Rizoem al wat vaker met dit bijltje gehakt en weet het hoe welke route slim ingezet kan worden. Snel handelen nu het economisch tij meezit, levert voor alle partijen voordeel op: woningcorporaties geven een boost aan hun woningbestand, bewoners krijgen een toekomstbestendige woning en energie-technisch levert het enorme besparingen op en is het ook nog beter voor het milieu. Is er nog een reden om niet te verduurzamen?

Deel