Ons portfolio / Een huis dat past als een jas

Een huis dat past als een jas

Om de toekomstige bewoners van De Creek het huis te geven dat ‘past als een jas’, is gekozen voor Mede Opdrachtgeverschap (MO). Niet zomaar Mede Opdrachtgeverschap, maar MO volgens ‘Fries Model’.

"Daar is -in overleg en naar ieders tevredenheid- het proces op aangepast"

Mede opdrachtgeverschap

Mede-opdrachtgeverschap is een mooie mix van de zekerheid van projectbouw en de groeiende vraag naar meer individuele invloed van de koper. Voor De Creek heeft een ontwerpteam een aantal basiswoningen uitgewerkt die het vertrekpunt vormen voor de uiteindelijke woning. Samen met de koper wordt de basiswoning aangepast aan zijn/haar persoonlijke wensen.

‘Fries Model’

Met Fries Model wordt eigenlijk gewoon bedoeld dat het proces van Mede Opdrachtgeverschap wordt aangepast aan de markt van vraag en aanbod en aan de vragen en wensen van de potentiële kopers. In dit geval de Friese Markt, nader gespecificeerd in De Creek. Voor Rizoem werd al snel duidelijk dat een intensief afstemmingstraject voor de betrokken partijen niet nodig was. Daar is -in overleg en naar ieders tevredenheid- het proces op aangepast.

Betrokken partijen

Mede Opdrachtgeverschap is pas een succes als alle partijen de mogelijkheid hebben om flexibel om te gaan met vragen en wensen van kopers. Niet iedere betrokken partij is dat gegeven. Rizoem zal dus altijd kritisch blijven kijken met welke partijen samengewerkt kan worden om MO mogelijk te maken. Alleen dan kunnen we plekken creëren waar mensen graag zijn. De realisatie van het plan is inmiddels in volle gang.

Deel