Ons portfolio / Gemeente Coevorden, corporatie en bewonersorganisatie samen om de tafel

Gemeente Coevorden, corporatie en bewonersorganisatie samen om de tafel

Als corporatie jaarlijks je bod uitzetten bij gemeenten is prima. Beter is als je dat kunt doen vanuit een raamwerk waar gemeenten en bewonersorganisaties bij betrokken zijn geweest. Het jaarlijkse bod kan dan wat minder uitgebreid én de discussies zijn grotendeels al gevoerd. Reken maar uit, je tijdswinst!

"En dat is waar Rizoem het uiteindelijk het liefst voor doet: plekken creëren waar mensen graag willen zijn!"

Een heel proces

Een prestatieovereenkomst opstellen gaat niet van de ene op de andere dag. Inhoudelijke overeenstemming met alle belanghebbenden, financiële haalbaarheid, wijzigen van bestemmingsplannen, inspraak op alle niveaus; het is nog maar een kleine greep uit wat je tegenkomt bij het opstellen van zo’n overeenkomst.

Voortvarend

In Coevorden pakken ze het echter heel voortvarend aan. Het is niet meer alleen een overeenkomst tussen gemeente en corporatie, maar ook de bewonersorganisatie is erbij betrokken. Tijdrovende inspraakbijeenkomsten en bezwaarprocedures worden op deze manier getackeld, en -belangrijker nog- je komt écht te weten wat er speelt bij bewoners (én omwonenden). Door daar al in de planvorming aandacht voor te hebben, bespaar je niet alleen tijd, maar voorkom je vooral onnodige ergernissen die ondermijnend kunnen zijn voor wat voor plan of overeenkomst ook.

Drijfveer Rizoem

En dat is waar Rizoem het uiteindelijk het liefst voor doet: plekken creëren waar mensen graag willen zijn!

Deel