Ons portfolio / Gemeentehuis van Loppersum

Gemeentehuis van Loppersum

Het gemeentehuis van Loppersum heeft een belangrijke functie in het kader van crisisbeheersing in de regio Eemsdelta. Het is mede daarom van groot belang dat het gebouw veilig is en blijft. In 2018 is derhalve besloten om het gemeentehuis bouwkundig te versterken. Een bijzondere versterkingsoperatie, omdat het gebouw tijdens de werkzaamheden gewoon in gebruik bleef.

"Veilig werken in een gebouw dat versterkt wordt vraagt om zorgvuldige communicatie"

Base Isolation

Bij het versterken van het gebouw is gebruik gemaakt van Base Isolation. Hiermee wordt het gebouw als het ware losgehaald van zijn fundering. Alle funderingspalen zijn doorgezaagd. Tussen de beide paaldelen zijn twee hoogwaardige metalen schalen geplaatst met daartussen een kogel. Deze schalen kunnen dankzij die kogel los van elkaar bewegen. Bij een aardbeving kan daardoor het gebouw vrij bewegen van de fundering. De werkzaamheden zijn in drie gedeelten uitgevoerd: het ontgraven en versterken van de fundering, het doorzagen van de palen een aanbrengen van de schalen en de afwerking.

Met deze methode was verhuizen niet nodig. Er hoefde dus geen tijdelijke huisvesting te worden geregeld, wat een flinke kostenbesparing opleverde. Om de gemeentelijke medewerkers mee te nemen in dit bijzondere proces, is ingezet op zorgvuldige communicatie.

Communicatie

Gosé Posthumus en Yvonne van der Heuvel hebben tijdens het gehele proces de gemeente Loppersum vertegenwoordigd. Zij waren verantwoordelijk voor besluitvorming, afstemming en communicatie rondom de versterkingsoperatie. De communicatie met de gemeentelijke medewerkers en de omwonenden is succesvol verlopen. Voor de laatste groep is een informatieve bijeenkomst georganiseerd. Ook was er regelmatig persoonlijk contact met de omwonenden. De medewerkers van de gemeente zijn geïnformeerd tijdens bijeenkomsten en via het sociale intranet. Een wekelijkse update over de werkzaamheden kregen ze in de vorm van een poster met heldere pictogrammen. Daarop stond vermeld wat er ging gebeuren en wat de te verwachten overlast was. Een speciaal ingerichte klankbordgroep met medewerkers van de gemeente gaf advies over de communicatie, werkwijze etc.

Overlast beperken

Bij een project als dit kun je niet voorkomen dat betrokkenen in meer of mindere mate overlast ervaren. Door iedereen precies op de hoogte te houden van de stappen, de momenten en zwaarte van overlast was men goed voorbereid. Met name het ontgraven van de kelder (twee meter onder het totale gebouw) en het doorzagen van de heipalen waren kritische momenten. Zorgvuldige communicatie heeft eraan bijgedragen dat alle partijen tevreden terugkijken op de werkzaamheden die in totaal tien maanden in beslag hebben genomen.

Deel