Ons portfolio / Herontwikkeling zorgcomplex De Voorde in Coevorden

Herontwikkeling zorgcomplex De Voorde in Coevorden

Ontwikkelingen in het rijksbeleid omtrent zorg en toekomstbestendig bouwen en veranderingen in de demografische opbouw in de regio, noopten woningcorporatie Domesta en Zorggroep Tangenborgh na te denken over de toekomst van woonzorgcomplex De Voorde in Coevorden. Resultaat? Concrete plannen voor een toekomstbestendige en duurzame ‘upgrade’ van het zorgcomplex. Domesta pakt zijn rol op als beheerder/verhuurder, de Tangenborgh Groep is de zorgpartner. En Rizoem? Die levert projectleider Alexander Wenker!

"Als de wensen en kaders eenmaal goed in beeld zijn, verwoorden we dat in een plan dat door iedereen wordt omarmd"

Eerst luisteren

Er lag al een globaal plan, maar dat voldeed niet helemaal. “En wat je dan doet, is vooral eerst luisteren naar de wensen van de betrokken partijen en kijken hoe die vertaald kunnen worden binnen de maatschappelijke ontwikkelingen. We hebben dan te maken met de wensen van de zorgpartner én met een kwetsbare doelgroep die we natuurlijk zoveel mogelijk overlast willen besparen. Als die wensen, maar ook de kaders, eenmaal goed in beeld zijn, moet een en ander juist verwoord worden in een plan dat door iedereen wordt omarmd. Daar hebben we als team op enthousiaste wijze aan gewerkt. En het is gelukt!”, zegt Alexander Wenker die vanuit Rizoem de projectleider is voor De Voorde.

De verbinding zoeken

Waarom juist Alexander de projectleider is, moge duidelijk zijn. Hij heeft inmiddels de nodige ervaring met dit soort projecten en heeft al vaker samengewerkt met Domesta. Partijen samenbrengen en mooie dingen ontwikkelen voor de bewoners is zo’n beetje zijn specialiteit. Verder regelt hij in één adem door het vergunningentraject, het bestemmingsplan en ga zo maar door. Zo verloopt alles niet alleen vlekkeloos voor de opdrachtgever, maar vooral ook voor de toch al kwetsbare doelgroep. “En daar doe je het voor”, aldus Alexander.

Wensen en kaders in beeld

De wensen van Domesta, Tangenborgh en bewoners zijn duidelijk: 51 levensloopgeschikte woningen komen in plaats van 56 aanleunwoningen en zo’n grofweg 100 zorgappartementen. Bovendien is er behoefte aan een ‘buurthuis’ waar dagbesteding in ondergebracht kan worden én een restaurant waar bewoners de maaltijd kunnen gebruiken. Er ligt ook de wens voor een ‘een hofjes-sfeer’, waarbij we de mogelijkheden verkennen voor een ‘dementie-vriendelijke’ tuin. De bestaande natuur gaan we zoveel mogelijk handhaven; mooie oude bomen in een parkachtige setting.

Regionale binding van de aannemers

Inmiddels is er een aanvraag uitgedaan en hebben drie partijen een plan gepresenteerd. “Belangrijk bij de keuze voor de aannemers is dat ze een regionale binding hebben en een maatschappelijke betrokkenheid voelen. Verder gaven we een budget mee en is het aan de partijen om te kijken hoe ze ons plan (gasloos) kunnen invullen. Zij hebben vaak veel ervaring met bepaalde producten die wellicht ook passen in ons plan. Op hoofdlijnen dienen de plannen aan de wensen en eisen van Domesta en Tangenborgh te voldoen, maar voor partijen is ook ruimte voor eigen inbreng”, aldus Alexander.

Ben je nieuwsgierig naar wat Domesta ervan vindt? Lees het op onze website: link

 

Deel