Ons portfolio / Kwartiermaker / fondsmanager GRESCo

Kwartiermaker / fondsmanager GRESCo

Energieneutraal gemeentelijk vastgoed is één van de subdoelen die een bijdrage gaat leveren aan het Masterplan: Groningen Energieneutraal in 2035. Met een gemeentelijk vastgoed van zo’n 250 gebouwen, valt er aardig wat energie-winst te behalen. Maar….bij energiebesparende maatregelen gaan de kosten voor de baat uit. Hoe pak je dat als gemeente aan en welke rol speelt Rizoem hierin?

"Dit meerjaren investerings- en uitvoeringsplan vraagt om een andere manier van werken en het bundelen van taken op basis van gedeelde ambities"

Programmatisch en dwars door de organisatie heen

Om de energieambities voortvarend te realiseren is een (klein) gemeentelijk projectteam opgericht dat vorm moet geven aan integraal energiemanagement van het gemeentelijk vastgoed. Om dit team goed neer te zetten is Rizoem gevraagd de kwartiermaker te leveren. Resultaat? De Groningen Energy Service Company (GRESCo) die programmatisch en dwars door de organisatie heen werkt.

Gesloten financieringssysteem

Energiebesparende maatregelen kosten geld. Daar is dus investeringskapitaal voor nodig. Door de opbrengsten van de energiebesparingen in de komende jaren voor de GRESCo te reserveren, kan dus zonder extra geld (ten opzichte van wat er nu aan energie besteed wordt) investeringskapitaal vrijgespeeld worden. Het gevolg is wel dat er in elk geval tot 2022 met een gesloten financieringssysteem wordt gewerkt.

Randvoorwaarden & uitgangspunten

Dit meerjaren investerings- en uitvoeringsplan vraagt om een andere manier van werken en het bundelen van taken op basis van gedeelde ambities. De GRESCo krijgt dan ook het beheer over het totale gemeentelijke energiebudget. Voor draagvlak en commitment bij de gebruikers is het van belang dat de gebruikers zelf ook baat hebben bij de maatregelen. Maatregelen moeten dus vooral comfort bieden, gebruiksvriendelijk zijn en financieel voordeel opleveren.

Beleidsnotitie

Rizoem heeft in opdracht van de Gemeente Groningen de beleidsnotitie voor de ontwikkeling van de GRESCo opgesteld. In samenwerking met de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken is er gewerkt aan een document waarin de werkwijze en het financieringsplan van de GRESCo zijn beschreven.

De beleidsnotitie Groningse Energie Service Compagnie (GRESCo); Integraal energiemanagement gemeentelijk vastgoed is via de site van de Gemeente Groningen te downloaden

Deel