Ons portfolio / Kwartiermaker Warmtestad

Kwartiermaker Warmtestad

Duurzame warmte realiseren, is een belangrijke sleutel om een bijdrage te leveren aan een energieneutraal Groningen in 2035. Voor die warmteproductie werken de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen samen in de BV Warmtestad Groningen. En Rizoem? Die levert de kwartiermaker.

"Er middenin staan en vooral denken in pragmatische mogelijkheden en oplossingen"

Garantie

In 2015 is Dick Janssen van Rizoem aangesteld als kwartiermaker voor WarmteStad. Een nutsvoorziening in publieke handen biedt de beste garanties voor toegankelijkheid, continuïteit en evenwichtig prijsbeleid. Daar maakt Janssen zich graag hard voor.

Geschreven én geleefde wereld

Een organisatie opbouwen in een publiek-private omgeving met verschillende belangen en partijen, betekent vooral veel meters maken. Ontwikkelen, schakelen, belangen dienen, beleid maken, het verhaal uitdragen etc. Maar het moet natuurlijk niet alleen op papier gebeuren. Dus… wissels maken tussen de geschreven en de geleefde wereld. Met de wethouders om tafel, maar ook met de gebruikers. Er middenin staan en vooral denken in pragmatische mogelijkheden en oplossingen.

Gerealiseerd

Inmiddels is een deel van het warmtenetwerk in Zernike gerealiseerd. Daarnaast worden door middel van een slim warmte- en koudeopslagsysteem (WKO) stadjers en bedrijven niet alleen voorzien van duurzame warmte in de winter, maar ook van duurzame koude in de zomer.

Groningen Energieneutraal

De noodzaak van de energietransitie is heden ten dage geen discussiepunt meer. Groningen ambieert in 2035 energieneutraal te zijn. De projecten van WarmteStad dragen daaraan bij door het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Groningers van de toekomst

Een stad die in 2035 evenveel energie opwekt als ze verbruikt. Een stad die zichzelf in de winter warm en in de zomer koel houdt en die de aarde niet uitput. In zo’n stad zitten straks de Groningers van de toekomst rond de kachel van de stad. En Rizoem werkt daar graag aan mee.

Deel