Ons portfolio / Ontwikkeling en beheer voormalig Suikerunieterrein

Ontwikkeling en beheer voormalig Suikerunieterrein

"De uitdagingen van onze tijd vragen om integrale oplossingen"

Iconisch

Onder de naam ‘Ploeg id3’ werken de Unie Architecten, Hein Braaksma en Rizoem samen in opdracht van de gemeente Groningen. Doel: het voormalig Suikerunieterrein ontwikkelen tot icoon én economische motor voor de stad.

Unieke locatie

Het ruige terrein met zijn industriële verleden heeft unieke waarden op het gebied van cultuurhistorie en natuur. Ook de ligging ten opzichte van het centrum van de stad is ideaal: de afstand tussen het voorterrein van het Suikerfabriek-terrein en de Grote Markt is nog geen twee kilometer. Een ideale plek voor nieuwe bedrijvigheid waar de 21e eeuw zo’n behoefte aan heeft.

Laboratorium

De locatie ontwikkelt zich inmiddels tot een magneet en kraamkamer voor nieuwe bedrijvigheid. Hier wordt gewerkt aan duurzame producten en innovatieve diensten. Hier vinden bijzondere evenementen plaats. Hier worden integrale oplossingen klaargestoomd voor de 21e eeuw. Het hele terrein ontplooit zich tot een laboratorium voor de stad: nieuwe manieren van samenwerken, samenleven en samen dromen kunnen hier hun gang gaan en zich laven aan de inspiratie waar het gehele terrein mee doordrenkt is.

Integrale oplossingen

Ploeg id3 verenigt ruimtelijke visie en maatschappelijk organiseren met nieuwe investeringsmodellen. In de eenentwintigste eeuw vragen nieuwe problemen om andere oplossingen. Oude oplossingen, schotten tussen expertise en traditionele financieringen werken niet meer. De uitdagingen van onze tijd vragen om integrale oplossingen. Daarom krijgen een verscheidenheid aan invalshoeken en disciplines een kans op dit terrein; om zich te ontwikkelen en groot te worden op weg naar de toekomst.

Een plek voor iedereen

Het voormalig Suikerunieterrein is voor alle Stadjers, maar trekt ook bezoekers van buiten Groningen. Het gebied zal organisch groeien, door op basis van de historische structuur, infrastructuur en nutsvoorzieningen aan te leggen. En zo ontstaan er bijzondere vormen van tijdelijke huisvesting, creatieve bedrijven, duurzame ondernemingen en evenementen.

Deel