Ons portfolio / Prijsvraag co-housing

Prijsvraag co-housing

Een divers samengestelde groep Groningers uit Beijum wil graag met elkaar in een co-housing setting wonen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook om actief te zijn ten dienste van de wijk. Rizoem denkt én doet mee.

"Met zo’n mooi plan wil Rizoem wel meedoen aan de prijsvraag"

OmDeNoord

De initiatiefnemers en toekomstige huurders, die zichzelf de naam OmDeNoord hebben gegeven, zien het helemaal voor zich: een groene plek waar op een milieu en sociaal bewuste manier, duurzaam invulling wordt gegeven aan samen wonen en werken, met respect voor het individu, in verbinding met de buurt, voor jong en oud.

Prijsvraag

Het toeval wil dat de gemeente Groningen voorjaar 2017 een selectie uitschrijft voor een stuk grond dat ze wil verkopen. De knoop is snel doorgehakt: met zo’n mooi plan wil Rizoem wel meedoen aan de prijsvraag. Er ligt dan ook snel een leuk boekje waarin OmDeNoord, Rottinghuis, KUUB, DAAD, Bureau 1232 én Rizoem de handen ineen slaan om de gemeente te overtuigen dit kwalitatief hoogstaande plan een kans te geven.

Selectiecriteria

Het plan voldeed aan bijna alle selectiecriteria. Duurzaam in meerdere opzichten: unieke doelgroep met verbinding met de wijk, mooie en passende architectuur etc. Door het gekozen concept was de bieding voor de grond net niet hoog genoeg en werd de grond aan een van de mededingers gegund. Jammer, maar niet getreurd…..

Toegevoegde waarde

Zowel OmDeNoord als Rottinghuis, KUUB, DAAD, Bureau 1232 en Rizoem vinden het plan te mooi om te laten liggen; het is écht van toegevoegde waarde. Bovendien is in het gehele proces van planvorming en ontwikkeling zo’n goede cohesie tussen de partijen ontstaan, dat allen het plan hebben omarmd en hebben uitgesproken in de nabije toekomst op zoek te gaan naar mogelijkheden om het alsnog te gaan realiseren. Wordt vervolgd…..

Deel