Ons portfolio / Mooie Wijken de Hoogte

Mooie Wijken de Hoogte

Was voorheen de wijkvernieuwing en de zorg nog door het rijk geregeld in gescheiden geldstromen, heden ten dage zien we een versnipperd speelveld met minder financiële middelen. Toch biedt dit beleid, naast bezuinigingen, ook kansen. Rizoem steekt het gewoon anders in.

"Dit financieringsmodel maakt maatschappelijke waarde nadrukkelijk de basis en drijfveer van ontwikkelingen"

Het idee

Kortere lijnen en gezamenlijk belang zijn de drijfveren voor het open zetten van ándere geldstromen. De wijk ontwikkelt zélf wat nodig is, samen met professionals, overheden en bedrijfsleven. Hoe? Door het oprichten van een ‘gebiedsfonds’: een soort ‘bank voor de buurt’.

Een gebiedsfonds

Door een gebiedsfonds op te richten, kan geld geleend worden van een bank om bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van de bewoners te plaatsen, waardoor de wijk als energiecorporatie kan gaan functioneren. Het geld dat daarmee verdiend wordt, wordt vervolgens weer in het gebiedsfonds gestort en kan gebruikt worden voor projecten die bijdragen aan een sterkere en gezondere wijk.

Maatschappelijke waarde

Dit financieringsmodel maakt maatschappelijke waarde nadrukkelijk de basis en drijfveer van ontwikkelingen. Ontwikkelend beheer van bijvoorbeeld groen en energie worden door middel van buurtcoöperaties opgepakt. Hierdoor ontstaat een directe betrokkenheid van bewoners bij de wijk en bij de (geld)stromen die er in en uit gaan.

Tastbare positieve ontwikkeling

Doordat geldstromen en besparingen bijeengebracht worden in een gebiedsfonds, komt een constante kasstroom op gang die dit gebiedsfonds jaarlijks binnen krijgt. Dit geld kan direct worden omgezet in een lening. Deze nieuwe financiële middelen kunnen vervolgens worden ingezet voor nieuwe projecten in de wijk. Hiermee komt een tastbare, positieve ontwikkeling op gang die nieuwe investeerders trekt en betrokkenheid genereert, óók bij de reeds bestaande partijen in de wijk.

Deel