Ons portfolio / Regisseur gebiedsgericht ontwikkelen aardbevingsgebied

Regisseur gebiedsgericht ontwikkelen aardbevingsgebied

Dat een aardbevingsgebied niet alleen met fysieke ingrepen te redden is, moge duidelijk zijn. Maar….hoe pak je dat aan? En kan dat: van de nood een deugd maken?

"Rizoem snapt dat met wie ze ook praten -schooldirecteuren, ouders, omwonenden, projectontwikkelaars, ambtenaren of wethouders- iedereen op zijn/haar manier expert is"

Goede ervaring

De gemeente Loppersum had al goede ervaring met Gosé Posthumus van Rizoem bij het oppakken van de onderwijstransitie in Loppersum en Delfzijl; reden genoeg om ook voor het gebiedsgericht ontwikkelen een beroep op Rizoem te doen.

Gevoelige problematiek omzetten in kansen

Bé Schollema, wethouder Sociaal Domein, Onderwijs, Milieu, Duurzaamheid en Energietransitie te Loppersum, is met name te spreken over het feit hoe Rizoem ook hier weer de regisseursrol oppakt om -mét de nodige kennis en ervaring- de gevoelige problematiek in goede banen te leiden. En dat betekent vooral communicatie op álle niveaus; van het sec bieden van informatie tot dialoog met bewoners en omwonenden over bijvoorbeeld de aanpak van herstructurering in de wijk, maar ook over wijkgericht opwekken van energie, duurzaamheid en ‘nul op de meter’. Maak hierbij de link tussen aardbevingsbestendig bouwen én krimp -dus ook toekomstbestendig bouwen!- en tel uit je ‘winst’.

Iedereen is expert

Bé Schollema hierover: “Voordat je het gesprek aangaat, moet je snappen wat er speelt in de buurt, wat er in het verleden gespeeld heeft, wat mensen voor nu en in de toekomst belangrijk vinden én moet je mensen bijna persoonlijk kennen om te snappen waar ze vandaan komen. Als je ze niet kent, dan moet je dat heel snel op kunnen pakken. En dat heeft Rizoem heel goed door, wat ze gelijk een voorsprong geeft. Rizoem snapt dat met wie ze ook praten -schooldirecteuren, ouders, omwonenden, projectontwikkelaars, ambtenaren of wethouders- iedereen op zijn/haar manier expert is. Bovendien voelen mensen heel goed aan of je het écht meent.”

Inhoud én communicatie

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Uitleggen. Als je het niet uit kunt leggen, moet je je afvragen of je wel het juiste pad bewandelt. De inhoud is leidend, maar de communicatie is heel bepalend.

Deel