Nieuws / Start bouw van de Voorde

Start bouw van de Voorde

Het startsein voor de nieuwbouw van De Voorde in Coevorden is gegeven! Dat hebben we samen met Zorggroep Tangenborgh en woningcorporatie Domesta feestelijk gevierd. Rizoem-collega Alexander Wenker ontwikkelde samen met beide organisaties 51 duurzame en levensloopgeschikte woningen. Een herontwikkeling van zorgcomplex De Voorde, waarbij de oudbouw plaats maakt voor twee nieuwe hofjes. Een speciaal woord van dank aan Carl Weelink – tot voor kort adviseur zorgvastgoed van Domesta – is hier op zijn plaats. We kijken terug op een zeer plezierige en constructieve samenwerking. Vanuit Domesta werd hij deze middag met een straatnaambord ‘Weelinkhofje’ extra in het zonnetje gezet.

De 51 woningen liggen rondom twee hofjes. Het sociale, geborgen karakter van de hofjes die we kennen van vroeger gaat hier hand in hand met modern comfort. De realisatie is in vertrouwde handen van Koenen Bouw, KAW en Sweco. De woningen zijn nadrukkelijk óók bedoeld voor ouderen die (zware) zorg nodig hebben. In De Voorde wordt verpleeghuiszorg gecombineerd met wonen in een grondgebonden woning. En bewoners hoeven geen dikke portemonnee mee te brengen om hier te kunnen genieten van hun oude dag. Anders durven denken om de wereld een beetje mooier te maken. Dat kan dus ook bij een woon-zorgcomplex in Coevorden!