WIJ WERKEN SAMEN / Enneüs, Arjan Rozema

Enneüs, Arjan Rozema

"Het leuke van de samenwerking met Rizoem is dat we elkaar op een prettige manier weten te vinden. "

Steeds vaker weten ze elkaar te vinden: onderzoeks- en adviesbureau Enneüs en de ruimtelijke ontwikkelaars van Rizoem. Waarom matcht dat eigenlijk zo goed? Arjan Rozema van Enneüs legt het uit: “Enneüs doet onderzoek en biedt inzicht in prestaties en ervaringen van organisaties en projecten. In Rizoem vinden we de complementaire partner die onderzoeksresultaten op het gebied van toekomstrichting, vastgoedontwikkeling en leefbaarheid weet te vertalen naar een realistisch advies.”

Match

“Bij Rizoem hebben ze het maken van de vertaalslag van resultaten naar advies tot hun expertise gemaakt. Vaak hebben die adviezen betrekking op vastgoed- en projectontwikkeling. Binnen deze specifieke gebieden heeft Enneüs zelf de expertise niet in huis. Rizoem weet hoe de hazen lopen binnen gemeenteland en kan met de goede bril naar onderzoeksresultaten kijken, en die juist interpreteren. Daarmee zijn de taken helder verdeeld: wij brengen de onderzoekscijfers in kaart, zij denken aan de voorkant mee in het onderzoekstraject en maken uiteindelijk de vertaalslag naar een realistisch en haalbaar advies of scenario.”

Succesvol

Voor gemeente Súdwest-Frylân heeft Rizoem op die manier in een coproductie met Enneüs 65 dorpshuizen onderzocht. “Samen hebben we de haalbaarheid en leefbaarheid van de gebouwen onder de loep genomen. Wij hebben ons met name gefocust op de feiten, cijfers en beleving. Adviesburo Smeets verrichtte de bouwkundige inspectie en op basis van interviews en analyses completeerde Rizoem het advies in de toekomstbestendigheid van de ontmoetingsplaatsen, individueel en in totaliteit. Op basis van dit advies kan de gemeente haar beleid verder vormgeven. Voor gemeente Zeist hebben we recent ook succesvol samengewerkt. Daarbij hebben we Rizoem gevraagd om als ‘sparringpartner’ mee te denken tijdens het evaluatietraject van de uitvoering van maatregelen binnen de centrumvisie van de gemeente.”

Partnerschap

“Enneüs biedt inzicht in prestaties en ervaringen en adviseert organisaties om de effectiviteit en kwaliteit te verbeteren. Wij zijn bekend en ervaren met alle geijkte methoden van dataverzameling. In Rizoem vinden we de complementaire partner als het gaat om toekomstrichting, vastgoedontwikkeling en leefbaarheid met name binnen gemeente- en woningcorporatieland.”

Balans

“Rizoem kennen we als een gedreven club met enthousiaste, collegiale mensen die projecten doen waar ze energie uit halen. Zakelijk waar dat nodig is, maar niet enkel money driven. Plezier en werk combineren, dat is ook wat wij zoveel mogelijk nastreven. De balans daarin, dat is waar we steeds naar op zoek zijn.”

Onderzoeksbureau Enneüs is een onderzoeksbureau met vestigingen in Groningen en Utrecht. Enneüs is sinds vorig jaar onderdeel van Zorgfocuz, het onderzoeksbureau in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein.

Deel