WIJ WERKEN SAMEN / Kopers Meerhoven, Jan Joost en Josse

Kopers Meerhoven, Jan Joost en Josse

"De communicatie met Rizoem is prima. Ze doen echt hun best voor hun klanten."

In crisistijd gasloos en aardbevingsbestendig ontwikkelen en bouwen, met een bijzondere stedenbouwkundige setting (De Unie Architecten), 28 koop- en sociale huurwoningen door elkaar, autoluw, met 120 inschrijvers voor deze woningen en bewoners die lovend zijn over je project? Ja, dat kan!

Anders wonen

Geen auto voor de deur, maar een informele leefomgeving, houten gevels, schuifpui aan de vóórkant van de woning, gasloos, koop en huur door elkaar. Een andere manier van wonen die gelukkig goed aanslaat. Jan Joost, Josse en hun dochtertje Bobbie wonen er inmiddels een half jaar met veel plezier: “Rizoem heeft kennelijk de juiste groep bewoners hiervoor weten te selecteren. Belangrijk, want door die informele leefomgeving is het wel zo prettig dat het klikt.”

Bouwen in crisistijd

Meerstad komt niet zonder slag of stoot tot stand. Vooral de economische crisis is hier debet aan. De ‘Gemeenschappelijke Regeling Meerstad’ van de gemeenten Groningen en Slochteren was daarom zeer verheugd toen Rizoem eind 2015 aanbood om er 28 woningen te bouwen: 18 woningen sociale huur en 10 koopwoningen. Een hele investering waarbij creatief nagedacht moest worden over de financiering. Gelukkig deed de gemeente mee en heeft uiteindelijk de percentageregeling van de NAM voor aardbevingsbestendig bouwen ook goed uitgepakt.

Van crisis naar crisis

Langzaam maar zeker keerde het economisch tij, waardoor er voor Rizoem een nieuwe crisis opdoemde: kan alles wel op tijd geleverd worden volgens het afgesproken prijs-kwaliteit-niveau? Rizoem zou echter Rizoem niet zijn als ze het nu zouden opgeven. Het proces duurde misschien langer, maar de kopers/huurders zijn gebleven! Jan Joost hierover: “De communicatie met Rizoem is prima. Ze doen echt hun best voor hun klanten. Houden je overal over op de hoogte, er wordt goed naar je geluisterd, je hebt veel inbreng. Wij zijn echt tevreden over Rizoem: het voelde in het begin al goed en daarin zijn we niet teleurgesteld.”

We doen het zó weer

Niet gedreven door winstbejag, maar gedreven om iets moois neer te zetten voor zowel koop als sociale huur; dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat Meerhoven een project is geworden om trots op te zijn. Het ging misschien niet zonder slag of stoot, maar wel in gezamenlijkheid met gemeente, architect, aannemer én bewoners. Het resultaat mag er zijn: een leuke groep bewoners, die iedere dag weer geniet van de mooie plek en de bijzondere architectuur.

 

Deel