WIJ WERKEN SAMEN / senior adviseur zorgvastgoed, Carl Weelink

senior adviseur zorgvastgoed, Carl Weelink

"Rizoem durft ‘out of the box’ te denken"

Het rijksbeleid is duidelijk: het aantal verzorgingshuizen moet gereduceerd worden. Dat betekent soms dat gebouwen voortijdig gesloopt moeten worden. Dat is natuurlijk vervelend, maar nog veel vervelender is dat de -meestal kwetsbare- bewoners een aantal keren moet verhuizen voordat ze weer op ‘hun’ plek zijn. Hoe gaat Domesta hiermee om?

Niet meer verantwoord

Aan het woord is Carl Weelink, senior adviseur zorgvastgoed Domesta. “Vroegtijdig een gebouw slopen in verband met de hervormingen in de zorgsector, is natuurlijk niet leuk. Bij De Voorde was inmiddels zoveel leegstand, dat wij het niet meer verantwoord vonden om de huurder (de Tangenborgh Groep) aan zijn contract te houden. Na vele gesprekken hebben we gezamenlijk besloten het zorgcomplex op de schop te nemen.”

Toekomstbestendig

Het gaat er rigoureus aan toe. Weelink hierover: “Er worden 100 verpleegplaatsen en 60 aanleunwoningen gesloopt. Daar komen 60 zorggeschikte nieuwbouwwoningen voor terug mét zorgsteunpunt. We willen zoveel mogelijk grondgebonden bouwen, rond hofjes waar de bewoners bijvoorbeeld gezamenlijk het groen onderhouden en contact houden met elkaar. Een plek waar ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, met de nodige zorg dichtbij. Toekomstbestendig dus.”

Verbinden

Rizoem wordt ingezet als projectleider. “We hebben inmiddels de nodige ervaring met Rizoem en zijn er heel tevreden over. Rizoem heeft niet alleen de inhoudelijke kennis en ervaring, maar weet ook hoe ze alle verschillende partijen met elkaar kan verbinden”. Dat laatste vindt Weelink erg belangrijk, vooral bij de herontwikkeling van een zorgcomplex. “We hebben dan te maken met de wensen van de zorgpartner én met een kwetsbare doelgroep die we natuurlijk zoveel mogelijk overlast willen besparen.”

Wakker liggen

Soms wil Weelink er nog wel eens wakker van liggen, de herhuisvesting van de kwetsbare groep ouderen. “We pakken het zorgvuldig aan, lopen niet te hard van stapel. We nemen de tijd om alles zo netjes mogelijk op te lossen. Er worden één op één gesprekken gevoerd met bewoners en hun familie over wensen, hulp en andere mogelijkheden die de herhuisvesting zo aangenaam mogelijk maken. Daarin trekken de Tangenborgh Groep en Domesta samen op. En Rizoem? Die leidt het project in goede banen!”

Deel