WIJ WERKEN SAMEN

Ruimtelijke ontwikkeling en leefbaarheid waar alle betrokkenen zich in gekend en erkend voelen, creëer je samen. Van ideeën en planvorming tot uitvoering en implementatie . Daarom werken wij niet ‘in opdracht van’, maar werken wij vóór en mét mensen. Betrokken mensen, die plekken willen creëren waar zijzelf én anderen graag willen zijn. Hoe zij de samenwerking met ons ervaren, laten wij ze graag zélf vertellen.

"Ze pakken dingen op die anderen laten liggen."

Pachter Enne Jans Heerd, Mayke Zandstra

"Als we een vraag stelden, kregen we altijd snel antwoord."

Kopers Singelwoningen, Geurt Weijers en Catrien Schuurman

"Ze hebben er een kans van gemaakt."

Wethouder Loppersum, Bé Schollema

"Rizoem durft ‘out of the box’ te denken"

senior adviseur zorgvastgoed, Carl Weelink

"Rizoem weet hoe de hazen lopen"

Enneüs, Arjan Rozema