Nieuws / Programma Onderwijshuisvesting Aardbevingsgebied

Programma Onderwijshuisvesting Aardbevingsgebied

Op deze stralende herfstdag is het kindcentrum in Middelstum officieel en feestelijk geopend. De openbare bibliotheek, obs De Wilster, cbs Wicher Zitsma en de kinderopvang van Kids2B hebben een prachtig nieuw gebouw gekregen. Het is een van de projecten die in het kader van het Programma Onderwijshuisvesting Aardbevingsgebied is gerealiseerd. Dit aardbevingsbestendige en flexibele gebouw is tot stand gekomen dankzij eerlijke en open communicatie met alle partijen. Kinderen en ouders, (school)besturen, medewerkers, omwonenden: iedereen kon zijn mening laten horen en waar mogelijk zijn de wensen meegenomen in de plannen. Vanuit het Scholenprogramma heeft Rizoem het programma begeleid en gezorgd voor verbinding tussen deze zeer diverse partijen. Wij hebben de kans gegrepen om in Middelstum, evenals in Loppersum en Stedum, van een bedreiging een kans te maken. En zie hier het fantastische resultaat: Middelstum heeft een mooi, veilig en toekomstbestendig kindcentrum! Wij wensen alle jeugdige en volwassen gebruikers een fijne en geborgen toekomst in hun kindcentrum ‘Wijland’.