Nieuws / Mooie wijken in de Hoogte

Mooie wijken in de Hoogte

‘Gooi eens een balletje op over de Bedumerweg’ was het motto. De groenstroken van de Bedumerweg stonden vol met minigolfbanen. Een ontspannen manier om met bewoners van gedachten te wisselen over de herinrichting van deze drukke weg. Die is onderdeel van de Mooie wijken van de Indische Buurt en De Hoogte in Groningen. Bij dit project is – wat betreft financiering – een andere aanvliegroute gekozen. Ingegeven door het feit dat de (overheids)financiering voor de mooie wijken en zorg de laatste jaren steeds meer versnipperd en teruggelopen is. Dat zou je kunnen zien als een bedreiging voor de leefbaarheid van een wijk. Wij zien het als een kans. Je moet alleen door een iets andere bril kijken dan voorheen.

Andere Geldstromen

Je kunt – als je goed zoekt – andere geldstromen aanboren. En vergis je er niet in wat de wijk zélf kan doen! Met een gebiedsfonds waarin professionals, overheden en bedrijfsleven samenwerken, kunnen er heel mooie dingen ontstaan. Bij “de bank voor de buurt” kun je terecht voor een lening. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen voor de hele buurt, waardoor je als wijk zelf als energiecorporatie kunt fungeren. De winst keert terug in het gebiedsfonds. Daar kunnen dan weer andere initiatieven mee worden gefinancierd die bijdragen aan de leefbaarheid en het woonplezier in de wijk.

Betrokkenheid van de bewoners

Zo’n gebiedsfonds is niet alleen een nieuwe vorm van financieren. Het is ook een manier om de mensen uit de buurt te verbinden en ze verantwoordelijk te maken voor hun eigen leefomgeving. Ze pakken dingen samen op, hebben meer oog voor wat er gebeurt in hun wijk. En ze zien waaraan het geld uit het fonds wordt besteed. Een gebiedsfonds is in deze tijd daarmee een manier bij uitstek om een wijk nieuw leven in te blazen. Het werkt bovendien als een sneeuwbal, omdat zo’n positieve ontwikkeling op haar beurt ook weer nieuwe investeerders aantrekt.